Karol Darwin – Brytyjski przyrodnik i geolog

16-01-2017 Autor jacek 0

Karol Darwin - Twórca teorii ewolucji

 

Karol Darwin – Urodzony 12.02.1809 r. w Shrewsbury, zmarł 19.04.1882 r. w Downe. Angielski przyrodnik i geolog. Twórca teorii ewolucji. Twierdził, że organizmy żywe podlegają selekcji naturalnej i wywodzą się z form wcześniejszych. Uważał, że schemat ewolucji wynika z procesu, który nazwał doborem naturalnym.