Złośliwe nowotwory wśród roślin - Agrobacterium tumefaciens

Złośliwe nowotwory wśród roślin

Złośliwe nowotwory wśród roślin – Nowotwory u roślin nie prowadzą, inaczej niż w przypadku ludzi i zwierząt – do śmierci. Zmiany nowotworowe występujące u roślin przyczyniają się raczej do powstawania licznych guzów, narośli czy deformacji organów. Dzięki ścianie komórkowej oraz z powodu braku krążenia nie obserwuje się u roślin złośliwych przerzutów komórek do innych części organizmu.

Głównymi przyczynami występowania chorób nowotworowych u roślin są:

  • mutacje
  • obecność w genomie wirusowego lub bakteryjnego DNA
  • owady
  • bakteria Agrobacterium tumefaciens wywołująca guzowatość

Dodaj komentarz