Warstwy skorupy ziemskiej

Warstwy skorupy ziemskiej – Wewnętrzna oraz zewnętrzna

Warstwy skorupy ziemskiej – Wewnętrzna oraz zewnętrzna – Skorupa ziemi składa się z lekkiej skały. Która w trakcie długiego rozwoju ziemi piętrzyła się, a następnie zamarzała. Naukowcy odkryli, że jest podzielona na dwie warstwy. Podział jest nazywany nieciągłością Conrada. Część zewnętrzna nazywana granitem, tworząca kontynenty, a także ze względu na przeważające w jego składach elementy – krzem (Si, łac. silicium) i aluminium (Al) – poprzednio została zdefiniowana jako SIAL. Wewnątrzna część, zwany bazaltem, występuje zarówno na kontynentach, jak i pod dnami oceanów. Wykonana jest głównie z krzemu (Si, łac. silicium) i magnezu (Mg) – w jej przypadku nazwą dawniej stosowaną jest SIMA.

Dodaj komentarz