Płeć nierozpoznawalna

Płeć nierozpoznawalna - Seks i odżywianie

Płeć nierozpoznawalna

Płeć nierozpoznawalna – Naukowcy porównali zachowanie mężczyzn i kobiet podczas wielu czynności i doszli do wniosku, że z psychologicznego punktu widzenia obie płcie nie różnią się prawie w ogóle. Płeć nie ma znaczenia gdy rozwiązujemy zadania matematyczne, kłócimy lub bawimy się z przyjaciółmi. Psycholog Bobbi Carothers z Institute for Public Health przy Washington University w St. Louis przeanalizowała dane z 13 różnych badań z ostatnich kilkudziesięciu lat. Wzięło w nich udział ponad 13 tys. wolontariuszy. Badaczka zastosowała wiele różnych technik psycho- oraz socjologicznych i doszła do wniosku, że przy anonimowych ankietach praktycznie nie można stwierdzić, czy kwestionariusz wypełniał mężczyzna czy kobieta.

Myśli wysłane przez wiadowość e-mail

Myśli wysłane przez wiadowość e-mail - Brain-Computer Interface (BCI)

Myśli wysłane przez wiadowość e-mail

Myśli wysłane przez wiadowość e-mail – W eksperymencie wzięło udział czterech ochotników w wieku od 28 do 50 lat. Jeden z nich miał przydzieloną rolę nadawcy i za pomocą EEG był podłączony do interfejsu mózg-komputer (Brain-Computer Interface, BCI). Pozostali jako nadawcy zostali połączeni za pomocą TMS do interfejsu komputer-mózg (Computer-Brain Interface, CBI). Treścią wysyłanych wiadomości były dwa słowa, badacze odczytali je za pomocą EEG i zmienili na kod binarny, który wysłali zwykłym e-mailem z Indii do Francji.

Aparat fotograficzny za plecami – Eksperyment z wolontariuszami

Aparat fotograficzny za plecami – Szyszynka

Aparat fotograficzny za plecami – Eksperyment z wolontariuszami

Aparat fotograficzny za plecami – Eksperyment z wolontariuszami – Przeprowadzono eksperyment w którym ochotnicy siedzieli w zamkniętym pomieszczeniu. Za ich plecami zainstalowana była kamera i nie wiedzieli kiedy jest ona włączana. U ponad 70 % osób uczestniczących w tym doświadczeniu zarejestrowano przyspieszone tętno oraz podwyższoną temperaturę ciała, gdy znalazły się pod obserwacją. Niektórzy neurolodzy są przekonani o istnieniu „trzeciego oka”. Doszukują się go w szyszynce, która również w całkowitych ciemnościach rejestruje bodźce wizualne. Przypuszczalnie ma zdolność wykrywania pola elektromagnetycznego – a więc prawdopodobnie może odbierać informacje w zupełnie innym zakresie częstotliwości.