Melvin Ellis Calvin – Amerykański chemik fizyczny

Melvin Ellis Calvin – Amerykański chemik fizyczny

Melvin Ellis Calvin – Amerykański chemik fizyczny

Melvin Ellis Calvin – Amerykański chemik fizyczny – 08.04.1911 r. urodził się amerykański fizykochemik Melvin Ellis Calvin. Był specjalistą w zakresie chemii organicznej, katalizy, struktur cząsteczkowych. Prowadził badania dotyczące reakcji chemicznych węgla związanych z procesem fotosyntezy. Otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie tzw. szlaku fotosyntetycznego.

Historia fałszywych prognoz olejowych – Obawy przed brakiem

Historia fałszywych prognoz olejowych

Historia fałszywych prognoz olejowych – Strach przed brakiem ropy

Historia fałszywych prognoz olejowych – Strach przed brakiem ropy – W latach 20. panikę z powodu braku węgla zastąpiły obawy przed niedoborem ropy. W 1914 r. eksperci amerykańskiego urzędu węglowego prognozowali, że zasoby ropy wystarczą Stanom Zjednoczonym na zaledwie 10 lat. Ministerstwo spraw wewnętrznych USA w 1939 r. oszacowało, że amerykańska ropa będzie do dyspozycji jeszcze przez 13 lat. 12 lat później przepowiadano, że ropa wytrzyma jeszcze kolejnych 13 lat.

Sztuczne formy węgla – Nanorurki, fulereny

Sztuczne formy węgla – Nanorurki, fulereny

Sztuczne formy węgla:

Sztuczne formy węgla – Nanorurka węglowa

  • Nanorurki węglowe – Materiał podobny do grafenu, który ma postać rurek o średnicy 1100 nanometrów i długości do 100 µm. Ich ściany składają się z pojedynczych atomów węgla. Znalazły zastosowanie w elektrotechnice, gdzie służą jako doskonałe przewodniki. Elektrony mogą się w nich poruszać prawie całkiem swobodnie. Opór węglowych nanorurek jest niezwykle mały i prawie nie zależy od ich długości.

Sztuczne formy węgla - Fuleren-C60

 

 

 

 

 

 

 

  • Fulereny – Trójwymiarowe struktury węglowe. W nich atomy węgla są ułożone w pięcio- lub sześciokątach i zwinięte najczęściej w kształt kuli. Wewnątrz tej struktury może być zamknięty inny atom, grupa atomów albo mała cząstka. Fulereny zostały systematycznie zbadane aż do molekuł zbudowanych z 96 atomów węgla. Najbardziej stabilny okazał się sferyczny fuleren składający się z 60 atomów węgla.