Powiększony układ okresowy – Cztery nowe pierwiastki

Powiększony układ okresowy

Powiększony układ okresowy – Cztery nowe pierwiastki

Powiększony układ okresowy – Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) wpisała do układu okresowego cztery nowe pierwiastki. Wszystkie należą do transuranowców, czyli na tablicy Mendelejewa występują za uranem. Trzy pierwiastki o liczbach atomowych 115, 117 i 118, otrzymały nazwy ununpentium, ununseptium i ununoctium. Zostały odkryte przez zespoły naukowe ze Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą i Lawrence Livermore National Laboratory w Kalifornii. Pierwiastek o liczbie atomowej 113, nazwany ununtrium, odkryli natomiast japońscy chemicy z ośrodka badawczego RIKEN. Pierwiastki o liczbach atomowych 114 (flerow) i 116 (liwermor) poszerzyły tablicę Mendelejewa już w 2011 r.