Zorza polarna – Powoduje wyładowania, wydając dźwięki

Zorza polarna - Aurora BorealisZorza polarna - AuroraZorza polarnaZorza polarna - Aurora Australis w Bazie Bieguna Płd. Amundsen-ScottZorza polarna - Aurora Australis z ISSZorza polarna - Aurora Australis

Zorza polarna – Powoduje wyładowania, wydając dźwięki

Zorza polarna powstaje wtedy, gdy naładowane cząstki ze Słońca (tzw. wiatr słoneczny) trafiają w pole magnetyczne Ziemi. Wzdłuż jego linii kierowane są do biegunów, gdzie zderzają się z molekułami powietrza. Istniało przekonanie, że pomiędzy bajki należy włożyć historie o tym, jakoby zorze polarne wydawały czasami odgłosy, wręcz „szeptały” – aż do momentu, kiedy sprawę zbadali naukowcy z Uniwersytetu w Aalto w Finlandii. Prawda jest taka, że gdy noce są zimne i ciche, to zorze wytwarzają szelesty oraz trzaski. Słyszalne na odległość setek kilometrów. Przyczyną jest tak zwana warstwa inwersyjna. Powstaje ona, gdy w pobliżu powierzchni planety jest zimniej niż w wyższych poziomach atmosfery. Powoduje, że w strefie chłodu uwięzione zostają ujemnie naładowane cząstki ze Słońca. Jeśli ich nagromadzenie przekroczy punkt krytyczny. Wchodząc w reakcję z dodatnimi jonami w atmosferze i powodują wyładowania, szeleszcząc oraz trzeszcząc.

Melvin Ellis Calvin – Amerykański chemik fizyczny

Melvin Ellis Calvin – Amerykański chemik fizyczny

Melvin Ellis Calvin – Amerykański chemik fizyczny

Melvin Ellis Calvin – Amerykański chemik fizyczny – 08.04.1911 r. urodził się amerykański fizykochemik Melvin Ellis Calvin. Był specjalistą w zakresie chemii organicznej, katalizy, struktur cząsteczkowych. Prowadził badania dotyczące reakcji chemicznych węgla związanych z procesem fotosyntezy. Otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie tzw. szlaku fotosyntetycznego.

Sztuczne formy węgla – Nanorurki, fulereny

Sztuczne formy węgla – Nanorurki, fulereny

Sztuczne formy węgla:

Sztuczne formy węgla – Nanorurka węglowa

  • Nanorurki węglowe – Materiał podobny do grafenu, który ma postać rurek o średnicy 1100 nanometrów i długości do 100 µm. Ich ściany składają się z pojedynczych atomów węgla. Znalazły zastosowanie w elektrotechnice, gdzie służą jako doskonałe przewodniki. Elektrony mogą się w nich poruszać prawie całkiem swobodnie. Opór węglowych nanorurek jest niezwykle mały i prawie nie zależy od ich długości.

Sztuczne formy węgla - Fuleren-C60

 

 

 

 

 

 

 

  • Fulereny – Trójwymiarowe struktury węglowe. W nich atomy węgla są ułożone w pięcio- lub sześciokątach i zwinięte najczęściej w kształt kuli. Wewnątrz tej struktury może być zamknięty inny atom, grupa atomów albo mała cząstka. Fulereny zostały systematycznie zbadane aż do molekuł zbudowanych z 96 atomów węgla. Najbardziej stabilny okazał się sferyczny fuleren składający się z 60 atomów węgla.