Różne formy strachu – Powstały jako reakcja na niebezpieczeństwo

Różne formy strachu - Strach w oczach

Różne formy strachu – Powstały jako reakcja na niebezpieczeństwo

Różne formy strachu – Strach to naturalne emocje, powstające jako reakcja na niebezpieczeństwo. Czasem ogarnia nawet największego bohatera i nie ma w tym nic złego. Rozróżniane są dwa podstawowe typy strachu:
Pierwszy z nich to strach wrodzony (atawistyczny), który nosimy zakodowany w naszych genach. Chodzi np. o strach przed burzą, ciemnością albo niebezpiecznymi zwierzętami.
Drugim typem jest strach nabyty, który kształtuje się w trakcie życia. Możemy bać się starości, samotności, utraty pracy itp.


Specyficzną postacią chorobliwego strachu są fobie, czyli bardzo silny strach przed konkretnymi przedmiotami, zwierzętami, ludźmi lub sytuacjami. Znamy setki rodzajów fobii. Do najbardziej znanych należą:

arachnofobia – strach przed pająkami,

klaustrofobia – strach przed małymi, zamkniętymi pomieszczeniami.