Kodeks Hammurabiego – Zbiór praw starożytnego Babilonu

Kodeks Hammurabiego - Zbiór praw starożytnego BabilonuKodeks Hammurabiego - Muzeum w Luwrze, Paryż, FrancjaKodeks Hammurabiego - Zbiór praw starożytnego Babilonu

Kodeks Hammurabiego – Zbiór praw starożytnego Babilonu

Kodeks Hammurabiego – Był zbiorem praw, które obowiązywały w Babilonie. Tekst kodeksu wyryto w diorycie pismem klinowym w dialekcie babilońskim języka akadyjskiego. Obejmował wszystkie dziedziny życia – spadki, adopcje, kradzieże, zabiegi medyczne i wiele innych. Z wyjątkiem króla, społeczeństwo było podzielone na trzy warstwy: szlachtę, plebejuszy i niewolników. We wszystkich warstwach mężczyźni byli wyżej postawieni niż kobiety. Kary wykonywano według zasady „oko za oko” – jeżeli ktoś uszkodził oko babilońskiego szlachcica, to został pozbawiony swojego oka. Jednak kiedy tym, kto uszkodził oko plebejusza był szlachcic, otrzymał jedynie karę finansową. Okradanie domu podczas pożaru było karane spaleniem, natomiast cudzołóstwo, skutkowało wrzuceniem związanych kochanków do rzeki.

Studnie starożytnej Persji – Archeologiczne odkrycie w Iranie

Studnie starożytnej Persji – Archeologiczne odkrycie w Iranie

Studnie starożytnej Persji – Archeologiczne odkrycie w Iranie

Studnie starożytnej Persji – Archeologowie prowadzący badania w Iranie. Odkryli starożytne studnie, z których czerpano wodę – Persepolis, starożytna Parsa. Jedna ze stolic, starożytnej Persji. Studnie znaleziono z ceramiką w idealnym stanie. Zgodnie z przekonaniem, struktury te mogły powstać we wczesnych dniach Persepolis. Za panowania Dariusza Wielkiego w VI wieku p.n.e.

Starożytna Grecka metoda pisania

Starożytna Grecka metoda pisania - Bustrofedon

Starożytna Grecka metoda pisania

Starożytna Grecka metoda pisania – Bustrofedon jest specyficzną metodą pisania, która pojawia się w niektórych starych greckich napisach. Zasada pisania polegała na tym, że w kolejnych wierszach pisano tekst na przemian od lewej do prawej i od prawej do lewej. Dodatkowo w wierszach zapisywanych od prawej do lewej litery były zapisywane lustrzanie. Ten sposób zapisu zanikł w VI wieku p.n.e.

Prehistoryczny człowiek – Odkrycie męskiego chromosomu Y

Prehistoryczny człowiek – Człowiek

Prehistoryczny człowiek – Odkrycie męskiego chromosomu Y

Prehistoryczny człowiek – Odkrycie męskiego chromosomu Y, naukowcy odkryli, kiedy w przybliżeniu żył praprzodek wszystkich mężczyzn. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy według genetyków pojawiła się pramatka wszystkich kobiet. Na podstawie dokładnego porównania materiału genetycznego, badacze doszli do wniosku, że hipotetyczny Adam żył ok. 126-150 tys. lat temu.

Rytuał, szacunek oraz terapia

Rytuał, szacunek oraz terapia - Kobieta z tradycyjnymi tatuażami plemienia Kutia

Rytuał, szacunek oraz terapia

Rytuał, szacunek oraz terapia – W dawnych kulturach tatuowanie miało charakter rytualny lub wyrażało przynależność do plemienia, rodu albo pozycji społecznej. Bywało również wyrazem szacunku dla korzeni i zwyczajów kultury. Współcześnie tatuaż może mieć również charakter terapii leczniczej lub być formą komunikacji informującą np. o przynależności do danej grupy.

Lokalizacja stworzenia alkoholu – Najstarszy napój alkoholowy

Lokalizacja stworzenia alkoholu – Wino w kryształowym kieliszku

Lokalizacja stworzenia alkoholu – Najstarszy napój alkoholowy

Lokalizacja stworzenia alkoholu – Najprawdopodobniej najstarszym produkowanym napojem alkoholowym było wino winogronowe. Ten napój był już znany co najmniej 8 tys. lat temu i jego produkcja została odnotowana na Bliskim Wschodzie. Niewiele młodsza jest produkcja piwa. Starożytni Babilończycy warzyli je już 7 tys. lat temu.