Wilhelm Roentgen – Niemiecki fizyk

Wilhelm Roentgen – Niemiecki fizyk

Wilhelm Roentgen – Niemiecki fizyk

Wilhelm Roentgen – 27.03.1845 r. urodził się niemiecki fizyk Wilhelm Roentgen. W 1895 r. odkrył nowy rodzaj promieniowania, które nazwał promieniowaniem X. W 1901 r. otrzymał pierwszą Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki. Zajmował się również fizyką płynów i krystalografią.

Robert L. Van de Castle – Zagadnienia snów

Robert L. Van de Castle – Zagadnienia snów

Robert L. Van de Castle – Zagadnienia snów

Robert L. Van de Castle – Zagadnienia snów – Zmarły w 2014 r. psycholog Robert L. Van de Castle był jednym z najznamienitszych badaczy zagadnienia snów. Odkrył między innymi, że mogą one informować o rozwijających się w ciele chorobach. Twierdził, że:

Sny mogą działać jak promienie rentgenowskie