Gleba tworzona bez przerwy – Erozja jest naturalnym procesem

Gleba tworzona bez przerwy – Erozja jest naturalnym procesem

Gleba tworzona bez przerwy – Erozja jest naturalnym procesem

Gleba tworzona bez przerwy – Mimo to uważamy ją za nieodnawialne źródło. W porównaniu z długością życia człowieka nie odnawia się wystarczająco szybko. Powstawanie centymetrowej warstwy gleby trwa setki lat. Jest to również ograniczone źródło. Teraz wszystko zależy od sposobu jego wykorzystania. Obecnie na każdego mieszkańca Polski przypada ok. 0,4 ha użytków rolnych. Powierzchnia użytków rolnych zmniejszała się przez ostatnie sto lat. Na polach powstawały fabryki oraz rozrastające się miasta. To nie jedyny niekorzystny czynnik. Kolejnym powodem jest erozja wodna. Urodzajna ziemia jest wymywana i bezpowrotnie znika. Erozja jest procesem naturalnym, ale ingerencja człowieka w krajobraz kilkukrotnie nasila jej oddziaływanie.