Różnice pomiędzy półkulami mózgu – Funkcjonalna asymetria

Różnice pomiędzy półkulami mózgu - Mózg

Różnice pomiędzy półkulami mózgu – Funkcjonalna asymetria

Różnice pomiędzy półkulami mózgu – Funkcjonalna asymetria – U około 98 % praworęcznych i u ok. 70 % leworęcznych, centrum mowy znajduje się na lewej półkuli. Prawa półkula została opisana jako: niewerbalna, wizualno-przestrzenna, symultaniczna, holistyczna i intuicyjna. Podczas gdy lewa część jest: słowna, racjonalna oraz sekwencyjna. Funkcjonalna asymetria półkul mózgowych oznacza, że jedna dominuje nad drugą. Pełnią one uzupełniające się role w procesach myślenia. Chociaż funkcja każdej półkuli mózgu jest inna, to jest równie ważna dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich czynności umysłowych.

Leworęczności dwa rodzaje – Genetyczna oraz patologiczna

Leworęczności dwa rodzaje - Defense gov. esej fotograficzny

Leworęczności dwa rodzaje – Genetyczna oraz patologiczna

Leworęczności dwa rodzaje – Współcześnie rozróżniamy dwa typy leworęczności:

  • genetyczną, występującą u osób, u których leworęczność jest zaprogramowana genetycznie,

Według starszej teorii neuropsychologa Normana Geschwinda (1926-1984) prawdopodobieństwo leworęczności jest większe, jeśli płód był wystawiony na zwiększoną koncentrację męskiego hormonu testosteronu, który wpływa na rozwój półkul mózgowych. Teoria ta może wyjaśniać, dlaczego w społeczeństwie euroamerykańskim wśród leworęcznych jest więcej mężczyzn (12%) niż kobiet (8%).

  • patologiczną, której przyczyną jest dominacja jednej półkuli mózgowej,

Zgodnie z inną teorią leworęczność wywoływana jest przez problemy podczas porodu, gdy w wyniku niedostatku tlenu dochodzi do uszkodzenia mózgu. Według statystyk wśród osób leworęcznych, które przebyły komplikacje podczas porodu, 30% stanowią osoby opóźnione umysłowo.

Mózg podczas dorastania – Prawa półkula rośnie szybciej

Mózg podczas dorastania – Animacja czterech płatów

Mózg podczas dorastania – Prawa półkula rośnie szybciej

Mózg podczas dorastania – Małe dzieci mają zdolność do szybkiego chłonięcia informacji. Dzieje się tak dlatego, że prawa półkula rozwija się szybciej niż lewa, zrównują się one dopiero u 3,5 latków, następnie w wieku szkolnym lewa półkula staje się dominująca. Dlatego wraz z wiekiem nasze zdolności do przyswajania informacji słabną.

Japet – Wyróżniający się księżyc Saturna

Japet - Księżyc Saturna

Japet – Wyróżniający się księżyc Saturna

Japet – Ten księżyc Saturna wyróżnia się wśród innych satelitów. Jedna połowa prawie nie odbija światła, natomiast druga półkula jest bardzo jasna. Za to wyjątkowe zjawisko odpowiada księżyc Febe, który kiedyś zderzył zderzył się z innym obiektem, a pył powstały w kolizji opadł na powierzchnię Japet.

Przetwarzanie poszczególnych liczb

Przetwarzanie poszczególnych liczb - Liczby

Przetwarzanie poszczególnych liczb

Przetwarzanie poszczególnych liczb – Do tej pory sądzono, że zdolności numeryczne człowieka są umiejscowione w rejonie kory czołowo – ciemieniowej mózgu. Prawdopodobnie tak jest, ale badacze z Imperial College London odkryli, że przetwarzaniem poszczególnych liczb zajmują się różne półkule mózgu. Prawa część specjalizuje się w małych liczbach. Lewa operuje liczbami dużymi. Koordynator tego badania dr Qadeer Arshad wykazał, że gdy patrzymy na zegarek , prawa strona naszego mózgu przetwarza cyfry od 1 do 6, a lewa strona liczy od 6 do 12. To niezwykłe ale tak naprawdę jest.