VR może spowodować wymioty – Z powodu choroby lokomocyjnej

VR może spowodować wymioty

VR może spowodować wymioty – Z powodu choroby lokomocyjnej

VR może spowodować wymioty – Żeby w pełni odczuć wejście do wirtualnej rzeczywistości, trzeba oszukać nie tylko wzrok, lecz także inne zmysły. To również powód, dla którego u wielu użytkowników rzeczywistość wirtualna może wywoływać problemy, które występują też przy chorobie lokomocyjnej. Wówczas wrażenia odbierane przez błędnik nie zgadzają się z bodźcami wzrokowymi. W chorobie lokomocyjnej oczy widzą, że ciało się nie porusza, a błędnik rejestruje bezustanny ruch, wychylenia i przyspieszenia, w przypadku mdłości wywołanych przez rzeczywistość wirtualną jest zupełnie odwrotnie. Oczy widzą doskonałą symulację przestrzeni, zakrywającą całe pole widzenia. Jednak mózg nie rejestruje żadnych sygnałów ruchu od błędnika ani innych zmysłów. W obu przypadkach pojawia się zmysłowy dysonans, który powoduje złe samopoczucie, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, a nawet wymioty.

Implants German scientists

Implants German scientists - Retinal anatomyImplants German scientists

Implants German scientists – Researchers at the University of Tübingen in Germany made a breakthrough discovery. Those who have lost their sight due to degenerative disease of the lens, it will be able to regain at least in part. The researchers performed a special implant after implantation which people will recognize shapes of objects or characters.

Eye evolution – Development of sight

Eye evolutionEye evolution

Eye evolution – We see the world around us through opsins – proteins containing photosensitive dyes, produced by the receptors of the retina. In humans and other animals with type chordates Branchiostoma lanceolatum, fish, amphibian, reptile or bird. The variety is known as copsin. Meanwhile, in arthropods and cephalopods so the spiders and octopuses. This is the function differently built r-opsin. So it looks as if nature created two different ways of development of sight, at a very early stage of evolution.

Sex influence on advertising

Sex influence on advertising - Circa_1975_WonderbraSex influence on advertising

Sex influence on advertising – It has been shown that sex enhances the effects of advertising but only for men. The American magazine Adweek magazine conducted a study of the device that controlled the movements of the eye. They show that the bare ads more pleasing to men, whereas in women cause resentment and embarrassment.

Photoreceptors in retina

Photoreceptors in retina - Eyeball_BluePhotoreceptors in retina

Photoreceptors in retina – Scientists have discovered that a little-known type of photoreceptor cells in the retina, the name on ipRGCs, plays an important role in distinguishing between darkness and light, which is crucial to the formation of images. The cells in the retina are divided into rods and cones. The human retina is 7 million cones and 130 million rods.

Fear has big eyes

Fear has big eyes - EyeFear has big eyes

Fear has big eyes – The researchers found that the expression of the eyes has a practical significance. With a wider opening of the eye increases the sensitivity of the pupils to light, so also increases the width of the field of view. Better vision helps locate potential risk.

Chinese see otherwise

Chinese see otherwise - Zhou YongkangChinese see otherwise

Chinese see otherwise – A study by Rachel E. Jack from the University of Glasgow, on 15 white Europeans and 15 Chinese people showed that the Chinese in assessing the emotions of another human being focus on the expression of the eyes, and the Europeans are looking primarily for eyebrows and lips caller. These cultural differences lead to erroneous read emotions and misunderstandings between members of different cultures.