Stereo węch Kreta

Stereo węch Kreta - Kret europejski

Stereo węch Kreta

Stereo węch Kreta – Podczas eksperymentów z kretami neurolodzy z Uniwersytetu Vanderbildta w USA zaobserwowali powtarzające się wzory zachowań. Dowodem istnienia stereo-węchu u kretów był eksperyment, w którym uczeni włożyli do nozdrzy kretów plastikowe rurki, przy czym każda była skierowana w odwrotnym kierunku. Krety były tak zagubione, że chodziły w tę i z powrotem i w większości przypadków nie mogły odnaleźć pokarmu.

Nagroda Ig Nobel – Humorystyczna parodia

Nagroda Ig Nobel – Ig Nobel Prize 2015 r.

Nagroda Ig Nobel – Humorystyczna parodia

Nagroda Ig Nobel – Nagroda Ig Nobel Prize, tzw. Antynobel to żartobliwa parodia Nagrody Nobla. Otrzymuje się ją za niezwykłe, niepotrzebne badania naukowe lub wynalazki. W 2015 r. Antynobla w postaci doniczki otrzymało badanie nad bólem, który odczuwamy po ukąszeniu przez owady. Okazało się, że najwrażliwszymi miejscami są wargi, penis i dziurki od nosa. W dziedzinie fizyki Antynobla otrzymał międzynarodowy zespół zajmujący się długością oddawania moczu u różnych ssaków. Według ekspertów wielkość zwierzęcia nie ma znaczenia, prawie wszystkie ssaki opróżniają swój pęcherz w ok. 21 sekund.