Vere Gordon Childe – Badacz ery Neolitycznej

Vere Gordon Childe – Badacz ery Neolitycznej

Vere Gordon Childe – Badacz ery Neolitycznej

Vere Gordon Childe – Badacz ery Neolitycznej – 14.04.1892 r. urodził się australijski archeolog i antropolog kultury Vere Gordon Childe. Jego badania skupiały się głównie na epoce neolitu, a najbardziej znane dotyczyły osady Skara Brae. Stworzył hipotezę o rewolucji neolitycznej i urbanistycznej.

Neolityczne swastyki – Najstarsze z 5 wieku p. n. e.

Neolityczne swastyki – Naczynie Sican w  Muzeum Miejskim Huaca Rajada, Peru

Neolityczne swastyki – Najstarsze z 5 wieku p. n. e.

Neolityczne swastyki – Jedna z najstarszych swastyk pochodzi z V w. p.n.e. z okresu neolitu. W Iranie i w krajach bałtyckich swastyki pojawiają się na skorupach ceramicznych. W Europie południowej czcili ją również starożytni Hetyci i Grecy. Znak znajdziemy również na kontynencie amerykańskim w symbolice północnoamerykańskiego plemienia Nawaho. Samo słowo swastyka pochodzi z sanskrytu i pierwotnie oznaczało szczęście.