Rodzaje DNA – Różnica pomiędzy 2 typami DNA

Rodzaje DNA – Różnica pomiędzy 2 typami DNARodzaje DNA – Różnica pomiędzy 2 typami DNA

Rodzaje DNA – Różnica pomiędzy 2 typami DNA

Rodzaje DNA – Różnica pomiędzy 2 typami DNA:

  • Jądrowe DNA, jądro każdej komórki ludzkiego organizmu zawiera ok. 20-25 tys. genów. Po śmierci swojego gospodarza, natychmiast ulegają degradacji.
  • Mitochondrialne DNA (mtDNA), zawiera tylko 37 genów. Podczas badań, naukowcy używają mtDNA, które jest odziedziczone tylko po matce, zachowuje stosunkowo wysoką odporność na wpływ doboru płciowego, jednak, jest to częsta mutacja.

Złośliwe nowotwory wśród roślin

Złośliwe nowotwory wśród roślin - Agrobacterium tumefaciens

Złośliwe nowotwory wśród roślin

Złośliwe nowotwory wśród roślin – Nowotwory u roślin nie prowadzą, inaczej niż w przypadku ludzi i zwierząt – do śmierci. Zmiany nowotworowe występujące u roślin przyczyniają się raczej do powstawania licznych guzów, narośli czy deformacji organów. Dzięki ścianie komórkowej oraz z powodu braku krążenia nie obserwuje się u roślin złośliwych przerzutów komórek do innych części organizmu.

Głównymi przyczynami występowania chorób nowotworowych u roślin są:

  • mutacje
  • obecność w genomie wirusowego lub bakteryjnego DNA
  • owady
  • bakteria Agrobacterium tumefaciens wywołująca guzowatość