Płyty tektoniczne – Poruszają się bardzo powoli

Płyty tektoniczne

Płyty tektoniczne – Poruszają się bardzo powoli

Płyty tektoniczne – Ziemia wygląda na nieruchomą, jednak rozwój naszej planety wciąż nie jest ukończony i Ziemia wciąż pracuje. Głównym powodem są ruchy płyt tektonicznych. Płyty poruszają się bardzo powoli, kilka centymetrów rocznie. Jeśli poruszą się gwałtownie, pojawia się trzęsienie ziemi. W historii geologiczna twarz Ziemi zmieniała się kilkukrotnie. Z Pangei uformowało się kilka kontynentów znanych nam do dziś. Płyty mogą poruszać się w kilku kierunkach. Mogą sunąć wzdłuż siebie, a ich tarcie uwalnia wówczas ogromne ilości energii w postaci trzęsienia ziemi. Gdy płyty suną naprzeciw siebie, wtedy albo jedna płyta podsuwa się pod drugą, albo napierają na siebie, powodując wypiętrzenie – w ten sposób powstały Himalaje, najwyższe góry na świecie. Płyty mogą się również od siebie odsuwać, tak jak płyty w Wielkim Rowie Afrykańskim.

Earth’s crust layers

Earth's crust layersEarth’s crust layers

Earth’s crust layers – The earth’s crust is composed of light rock, which in the course of a long development of the earth piled up, and then froze. Scientists have found that is divided into two layers. The division is called. Conrad discontinuity. External called granite, creating the continents, and because of prevailing in its composition elements – silicon (silicum, Si) and aluminum (Al) – formerly was defined as SIAL. Inside, called basalt, occurs in both the continents and the oceans. It is made mostly of silica (silicum, Si) and magnesium (magnesium, Mg) in her case was the name formerly used SIMA.

James Clarke Ross – Officer, explorer, discoverer

James Clarke RossJames Clarke Ross

James Clarke Ross – 10.21.1833 year. Died British officer, explorer of the Arctic and Antarctic James Clarke Ross, who discovered the Ross Sea, the barrier of ice called the barrier Ross, Earth Victoria Island, Ross et al. He proved that Antarctica is the mainland, not only the ice cap around the south pole.

Continent of women and children – Europe at end of World War II

Continent of women and children - Waldenburg 1945Continent of women and children

Continent of women and children – Europe at the end of World War II, called the continent of women and children. Traveling at this time the ruined Germany was vainly looking for men between 17 and 40 years of age. Only in the Soviet Union at the end of the war, there were as many as 13 million women more than men. As a result, every third woman, who at that time came into adulthood, never married.

First man didn’t take dogs – by frozen Bering Strait

First man didn't take dogs - Beringia_land_bridge-noaagovFirst man didn’t take dogs

First man didn’t take dogs – According to the researchers from the University of Illinois the first people who have gone through the frozen Bering Strait on the American continent, did not take with them dogs. Probably these animals got to America only 10 thousand. years ago.

Longest belt of volcanoes

Longest belt of volcanoes - AustraliaLongest belt of volcanoes

Longest belt of volcanoes – Scientists have discovered the longest continental volcanic belt. It extends over a length of more than 2000 km in the east of Australia across the whole of the entire continent. Rhodri Davies from the Australian National University says that the chain of volcanoes began to form approx. 33 million years ago and is approx. 3 times longer than the belt of volcanoes in Yellowstone in North America.

Optical fibers connecting continents

Optical fibers connecting continentsOptical fibers connecting continents

Optical fibers connecting continents – Currently, optical fibers connect all continents except Antarctica, which is connected with the world via satellites. At the bottom of the ocean is approx. 400 thousand. km wires. The longest measured up to 39 thousand km. Called SEA-ME-WE 3, which is an acronym of places, which connects – South – East Asia, the Middle East and Western Europe. Also extends to Africa, and one branch goes up to Australia. Since 2000., When the completed network, optical fiber link 33 countries from 4 continents.