Zamknięty system serca

Zamknięty system serca - Powierzchnia anatomii serca

Zamknięty system serca

Zamknięty system serca – Serce jest zamkniętym układem, który zazwyczaj sam czerpie z krwiobiegu substancje odżywcze i tlen. Jeśli ich zabraknie, rozkłada istniejące nośniki energii bez tlenu. Wytwarza się przy tym kwas mlekowy. Ponieważ nie jest wypłukiwany, komórki ulegają zakwaszeniu i obumierają po 30 minutach. Serce jest martwe.

Ciało człowieka się nie poddaje

Ciało człowieka się nie poddaje - Anatomia człowieka

Ciało człowieka się nie poddaje

Ciało człowieka się nie poddaje – Po około 35 minutach od śmierci, poddaje się pozbawiona dopływu energii wątroba. Pół godziny później idą w jej ślady płuca. Komórki nerek natomiast żyją bez problemu 2 godziny po zatrzymaniu akcji serca. Żołądek i jelita trawią jeszcze nawet przez kolejne 24 godziny.

Jądro komórkowe – Złożony nano kompozytowy organizm

Jądro komórkowe – Diagram jądra komórki ludzkiej

Jądro komórkowe – Złożony nano kompozytowy organizm

Jądro komórkowe – Złożony nano kompozytowy organizm – Właściwie każda komórka w ludzkim organizmie funkcjonuje jak złożony nanoorganizm. Przyjmuje substancje odżywcze, sama produkuje nowe białko, a także wykorzystuje drogi nerwowe i hormonalne, aby utrzymać stały kontakt ze „współplemieńcami”. Większość komórek ma jądro, czyli coś w rodzaju własnego mózgu, w którym są zapisywane informacje genetyczne i podejmowane decyzje. Istnieją również „bezmózgie” komórki, niezawierające jądra. Zaliczają się do nich np. krwinki czerwone u ssaków.

6-GB Twardy Dysk – DNA zawiera zakodowane informacje

6-GB Twardy Dysk – DNA

6-GB Twardy Dysk – DNA zawiera zakodowane informacje

6-GB Twardy Dysk – DNA zawiera zakodowane informacje – tworząc plik o wielkości 3 GB w haploidalnej liczbie chromosomów i 6 GB w diploidalnych (dwa podobne zbiory danych). W sumie 12 bilionów komórek ciała zawierających jądro komórkowe to 12 bilionów takich 6-gigabajtowych dysków z powtórzoną informacją.

Starszy wiek staje się prostszy – Szybsze komórki mięśniowe

Starszy wiek staje się prostszy – Wesoły staruszek

Starszy wiek staje się prostszy – Szybsze komórki mięśniowe

Starszy wiek staje się prostszy – Szybsze komórki mięśniowe – Wystarczy przez trzy dni odczuwalnie zwiększać dawkę codziennego ruchu, aby aktywować efektywniejszą przemianę materii. Z wiekiem jest coraz łatwiej: im człowiek starszy, tym szybciej tworzą się nowe komórki mięśniowe. Rozkładają one cukier, obniżając tym samym ryzyko cukrzycy i miażdżycy.

Komórki stały się aktywne – Eksperyment Prof. Rizzolattiego

Komórki stały się aktywne – Giacomo Rizzolatti

Komórki stały się aktywne – Eksperyment Prof. Rizzolattiego

Komórki stały się aktywne – Podczas jednego z eksperymentów prof. Rizzolatti dostrzegł coś zdumiewającego. Komórki mózgu stawały się aktywne nie tylko wtedy, gdy małpa sama wykonywała ruch. Ale także wówczas, gdy widziała, jak po ulubiony przez nią orzeszek sięgał eksperymentator. Uczeni z zespołu prof. Giacomo Rizzolattiego powtarzali doświadczenie z makakami kilka razy i nie mieli wątpliwości: dla neuronów było obojętne, kto bierze w dłoń jedzenie, małpa czy człowiek, i za każdym razem reagowały tak samo. Uznali więc, że w mózgu znajdują się komórki, w których zakodowane są wzory niektórych czynności, tak jak w innych zapisane są wspomnienia. Nazwali je neuronami lustrzanymi.

Kameleon zmienia ubarwienie

Kameleon zmienia ubarwienie - Kameleon

Kameleon zmienia ubarwienie

Kameleon zmienia ubarwienie – W zależności od temperatury, otoczenia oraz nastroju kameleony zmieniają barwę skóry. Naukowcy niedawno odkryli mechanizm tego zjawiska: w skórze jaszczurki znajdują się komórki zwane irydoforami, które zawierają drobne kryształki, odbijające światło. Kameleon może dostrajać te kryształki, zmieniając odległość między nimi. W ten sposób powstaje spektrum barw, o którym decyduje liczba nanokryształków oraz ich dystans względem siebie.

Złośliwe nowotwory wśród roślin

Złośliwe nowotwory wśród roślin - Agrobacterium tumefaciens

Złośliwe nowotwory wśród roślin

Złośliwe nowotwory wśród roślin – Nowotwory u roślin nie prowadzą, inaczej niż w przypadku ludzi i zwierząt – do śmierci. Zmiany nowotworowe występujące u roślin przyczyniają się raczej do powstawania licznych guzów, narośli czy deformacji organów. Dzięki ścianie komórkowej oraz z powodu braku krążenia nie obserwuje się u roślin złośliwych przerzutów komórek do innych części organizmu.

Głównymi przyczynami występowania chorób nowotworowych u roślin są:

  • mutacje
  • obecność w genomie wirusowego lub bakteryjnego DNA
  • owady
  • bakteria Agrobacterium tumefaciens wywołująca guzowatość

Stwardnienie rozsiane – Choroba autoimmunologiczna

Stwardnienie rozsiane – Limfocyt

Stwardnienie rozsiane – Choroba autoimmunologiczna

Stwardnienie rozsiane – Autoimmunologiczna choroba ośrodkowego układu nerwowego, której przyczyny pozostają wciąż nieznane. Badania wskazują, że za chorobę odpowiedzialne są limfocyty T (jeden z rodzajów białych krwinek). Eksperci z Kanady udowodnili, że chorobę wywołuje również inny rodzaj białych krwinek – limfocyty B. Wiedziano o tym już wcześniej, teraz kanadyjskim naukowcom udało się odkryć, jak te komórki wpływają na chorobę. Ważne jest odkrycie, że istnieje kilka typów limfocytów B. Niektóre wspomagają rozwój choroby, a inne go hamują. Szkodliwe okazały się komórki produkujące czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF). Wyniki potwierdziło badanie porównujące zdrowe osoby z ludźmi cierpiącymi na stwardnienie rozsiane. Według ekspertów to bardzo ważny krok w badaniach nad tą chorobą. Jej poznanie umożliwi być może wynalezienie skutecznej metody leczenia.