Rozwój bezksiężycowy – Ziemia bez Księżyca

Rozwój bezksiężycowy - Ziemia bez Księżyca

Rozwój bezksiężycowy – Ziemia bez Księżyca

Rozwój bezksiężycowy – Symulacje 4 miliardy lat rozwoju Ziemi bez obecności Księżyca. Zostały wykonane w Centrum Badawczym NASA w Moffett Field w Kalifornii przez Jacka Lisauera. W opracowanym modelu maksymalny kąt pochylenia się do osi Ziemi okazał się znacznie mniejszy niż zakładano we wcześniejszych badaniach. Wnioski z badania były następujące: Ziemia byłaby Ziemią nawet bez swojego bardzo dużego satelity.

Stu metrowa pompa

Stu metrowa pompa

Stu metrowa pompa

Stu metrowa pompa – Drzewa zaopatrują się w wodę, pobierając ją przez korzenie i transportując do góry przez tkankę przewodzącą (ksylem). Ciecz wyparowuje z liści i stale podciąga do góry nową wodę. Ta ssąca siła transpiracji jest jednak ograniczona przez grawitację oraz tarcie w systemie przewodzenia. Oba te czynniki hamują wzrost drzewa. Powyżej 130 metrów zamknięty słup wody zostałby przerwany na skutek tworzenia się pęcherzy powietrza – u drzewa wystąpiłby zator naczyniowy.

Sprzedana Alaska – Kontrakt rosyjskiego cara Aleksandra II

Sprzedana Alaska – Lokalizacja Alaski

Sprzedana Alaska – Kontrakt rosyjskiego cara Aleksandra II

Sprzedana Alaska – Kontrakt rosyjskiego cara Aleksandra II – Car Aleksander II kilka lat po przegranej z Brytyjczykami wojnie krymskiej, zaproponował zakup Alaski (jałowej, prawie niezamieszkanej i nieprzynoszącej wpływów do carskiego skarbca), rozwijającym się Stanom Zjednoczonym. Podpisanie umowy sprzedaży Alaski za 7,2 mln $ nastąpiło 30 marca 1867 r. Rosjanie kolonizowali też inne ziemie, które dziś stanowią terytorium USA: Hawaje, Kalifornię.

Powietrze Kalifornijskiego lasu – Obecność salicylanu metylu

Powietrze Kalifornijskiego lasu – Aspiryna

Powietrze Kalifornijskiego lasu – Obecność salicylanu metylu

Powietrze Kalifornijskiego lasu – Badając powietrze w kalifornijskim lesie, w którym rośnie wiele drzew orzecha włoskiego, naukowcy stwierdzili obecność salicylanu metylu. Jest on blisko spokrewniony z substancją czynną zawartą w tabletkach aspiryny.