Albert Einstein – Niemiecko – Żydowski fizyk

Albert Einstein

Albert Einstein – Niemiecko – Żydowski fizyk

Albert Einstein – Niemiecko – Żydowski fizyk – 14.03.1879 r. urodził się niemieckojęzyczny fizyk żydowskiego pochodzenia Albert Einstein. Twórca m.in. teorii względności, która pozornie wydaje się pozbawiona zastosowań. Jest jednak urządzenie, które bez tej teorii by nie działało – odbiornik GPS. W 1921 r. otrzymał Nagrodę Nobla za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego i wkład w rozwój fizyki teoretycznej. Od czwartego roku życia grał na skrzypcach. Elsa, jego żona, wspominała:

Jako mała dziewczynka zakochałam się w Albercie, bo tak pięknie grał Mozarta na skrzypcach. […]

Biblijne zamieszanie – Opisuje stworzenie świata

Biblijne zamieszanie – Biblia z różą

Biblijne zamieszanie – Opisuje stworzenie świata

Biblijne zamieszanie – Opisuje stworzenie świata – Forma Starego Testamentu, który opisuje stworzenie świata, objawienie praw bożych ludziom , historię wybranego przez Boga narodu żydowskiego oraz ważne proroctwa, ustaliła się w judaizmie najpóźniej pod koniec I w. n. e. Jeśli pominiemy niektóre marginesowe sekty, sama religia żydowska – judaizm – również nie odnotowała od tamtego czasu większych zmian. Chrześcijanie przejęli tę część Biblii i uzupełnili ją księgami, które nie znalazły się w kanonie judaistycznym. Ich liczba jest różna u katolików, protestantów oraz ludzi prawosławnych. Jednak różnice te nie są bardzo duże.