Rodzaje DNA – Różnica pomiędzy 2 typami DNA

Rodzaje DNA – Różnica pomiędzy 2 typami DNARodzaje DNA – Różnica pomiędzy 2 typami DNA

Rodzaje DNA – Różnica pomiędzy 2 typami DNA

Rodzaje DNA – Różnica pomiędzy 2 typami DNA:

  • Jądrowe DNA, jądro każdej komórki ludzkiego organizmu zawiera ok. 20-25 tys. genów. Po śmierci swojego gospodarza, natychmiast ulegają degradacji.
  • Mitochondrialne DNA (mtDNA), zawiera tylko 37 genów. Podczas badań, naukowcy używają mtDNA, które jest odziedziczone tylko po matce, zachowuje stosunkowo wysoką odporność na wpływ doboru płciowego, jednak, jest to częsta mutacja.

Kometa Hartley 2

Kometa Hartley 2

Kometa Hartley 2

Kometa Hartley 2 – Chociaż należy wprawdzie do najmniejszych komet, jest źródłem wielu niezwykłych odkryć. Naukowcy stwierdzili, że uwalnia więcej gazów niż inne podobne do niej komety. Gdy zbliżyła się do Ziemi we wrześniu 2010 r. z jej jądra w ciągu 8 dni uwolniła się ogromna ilość dwucyjanu wytwarzanego przez toksyczne cyjanki. Kometa Hartley 2 jest znacznie mniejsza niż pozostałe, ale znacznie bardziej aktywna.

Jądro komórkowe – Złożony nano kompozytowy organizm

Jądro komórkowe – Diagram jądra komórki ludzkiej

Jądro komórkowe – Złożony nano kompozytowy organizm

Jądro komórkowe – Złożony nano kompozytowy organizm – Właściwie każda komórka w ludzkim organizmie funkcjonuje jak złożony nanoorganizm. Przyjmuje substancje odżywcze, sama produkuje nowe białko, a także wykorzystuje drogi nerwowe i hormonalne, aby utrzymać stały kontakt ze „współplemieńcami”. Większość komórek ma jądro, czyli coś w rodzaju własnego mózgu, w którym są zapisywane informacje genetyczne i podejmowane decyzje. Istnieją również „bezmózgie” komórki, niezawierające jądra. Zaliczają się do nich np. krwinki czerwone u ssaków.

6-GB Twardy Dysk – DNA zawiera zakodowane informacje

6-GB Twardy Dysk – DNA

6-GB Twardy Dysk – DNA zawiera zakodowane informacje

6-GB Twardy Dysk – DNA zawiera zakodowane informacje – tworząc plik o wielkości 3 GB w haploidalnej liczbie chromosomów i 6 GB w diploidalnych (dwa podobne zbiory danych). W sumie 12 bilionów komórek ciała zawierających jądro komórkowe to 12 bilionów takich 6-gigabajtowych dysków z powtórzoną informacją.