Werner Karl Heisenberg – Niemiecki fizyk, filozof, mechanik kwantowy

Werner Karl Heisenberg

Werner Karl Heisenberg – Niemiecki fizyk, filozof, mechanik kwantowy

Werner Karl Heisenberg – 05.12.1901 r. urodził się Werner Karl Heisenberg. Niemiecki fizyk, filozof, współtwórca mechaniki kwantowej. W 1932 r. otrzymał Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki, za fundamentalny wkład w stworzenie mechaniki kwantowej.

Louis Lumiere – Pionier kinematografii świata

Louis Lumiere

Louis Lumiere – Pionier kinematografii świata

Louis Lumiere – Pionier kinematografii świata – 5.10.1864 r. urodził się francuski chemik Louis Lumiere. Jeden z braci – pionierów światowej kinematografii. Którzy w 1895 r. skonstruowali kinematograf i 28 grudnia w Salonie Indyjskim przy bulwarze Kapucynów w Paryżu zorganizowali pierwszą publiczną projekcję filmu.

Bracia Montgolfier – Konstruktorzy pierwszego balonu

Bracia Montgolfier – Konstruktorzy pierwszego balonuBracia Montgolfier – Konstruktorzy pierwszego balonuBracia Montgolfier – Konstruktorzy pierwszego balonu

Bracia Montgolfier – Konstruktorzy pierwszego balonu

Bracia Montgolfier – 14.12.1782 r. Bracia wypuścili w powietrze z przydomowego ogrodu, swój pierwszy balon o objętości 18 m³. Który osiągnął wysokość 250 m. Dwa dni później bracia sporządzili i wysłali notatkę o tym fakcie do Paryskiej Akademii Nauk.

Blue Marble – Najczęściej wykorzystywane zdjęcie Ziemi

Blue Marble

Blue Marble – Najczęściej wykorzystywane zdjęcie Ziemi

Blue Marble – Najczęściej wykorzystywane zdjęcie Ziemi – 07.12.1972 r. Wystartował Apollo 17, ostatni w amerykańskim programie lotów na Księżyc. Tego samego dnia pojazd wykonał słynne zdjęcie Ziemi, znane jako Blue Marble, najczęściej wykorzystywaną fotografię w dziejach ludzkości.