Małpy Gór Udzungwa w Tanzanii

Małpy Gór Udzungwa w Tanzanii

Małpy Gór Udzungwa w Tanzanii

Małpy Gór Udzungwa w Tanzanii – Badacze z Uniwersytetu w Nowym Jorku. Badali w górach Udzungwa w Tanzanii populację małp Gerez. Wykazały, że zmiany środowiskowe zagrażają zwierzchnikom zwierząt znacznie bardziej, niż zakładano wcześniej. Niebezpieczeństwo to zarówno malejący obszar lasów, jak i stałe zmniejszanie ich powierzchni na obszary użytków rolnych.