Dno jeziora Bajkał – Rosyjska mini-łódź podwodna Mir-2

Dno jeziora Bajkał

Dno jeziora Bajkał – Rosyjska mini-łódź podwodna Mir-2

Dno jeziora Bajkał – Rosyjska mini-łódź podwodna Mir-2 – W lipcu 2008 r. rosyjska miniłódź podwodna Mir-2 dotarła do znajdujące się na głębokości 1637 m dna syberyjskiego jeziora Bajkał. Było to najgłębsze zanurzenie w słodkiej wodzie w historii. Bajkał zawiera 20% światowych zasobów słodkiej wody. W jeziorze które powstało ok. 20 mln lat temu żyje ok. 1000 unikalnych gatunków zwierząt i roślin. Podczas zanurzenia naukowcy zbierali na różnych głębokościach próbki ekosystemu, dzięki czemu mogli określić wpływ globalnego ocieplenia na jezioro.

Biogazownie nie są szczelne

Biogazownie nie są szczelne - Biogazownia - szkic

Biogazownie nie są szczelne

Biogazownie nie są szczelne – W Polsce działa ponad 200 biogazowni, w których produkuje się prawie 300 mln m³ biogazu rocznie. Wytwórnie biogazu nie są jednak całkowicie szczelne: ulatniający się z nich metan, najważniejszy nośnik energii w biogazie, wywołuje efekt cieplarniany 25 razy mocniej niż dwutlenek węgla. A powstający także w tym procesie tlenek diazotu ma nawet 300 razy większy potencjał powodowania efektu cieplarnianego niż CO².