Rodzaje DNA – Różnica pomiędzy 2 typami DNA

Rodzaje DNA – Różnica pomiędzy 2 typami DNARodzaje DNA – Różnica pomiędzy 2 typami DNA

Rodzaje DNA – Różnica pomiędzy 2 typami DNA

Rodzaje DNA – Różnica pomiędzy 2 typami DNA:

  • Jądrowe DNA, jądro każdej komórki ludzkiego organizmu zawiera ok. 20-25 tys. genów. Po śmierci swojego gospodarza, natychmiast ulegają degradacji.
  • Mitochondrialne DNA (mtDNA), zawiera tylko 37 genów. Podczas badań, naukowcy używają mtDNA, które jest odziedziczone tylko po matce, zachowuje stosunkowo wysoką odporność na wpływ doboru płciowego, jednak, jest to częsta mutacja.

Mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego – Początkowo izolowane grupy

Mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego

Mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego – Początkowo izolowane grupy

Mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego – Początkowo izolowane grupy – Naukowcy z Uniwersytetu w Leicester zdołali opracować geny mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego. Stwierdzili, że pierwotnie izolowane grupy Arabów, Żydów sefardyjskich i chrześcijan w przeszłości często się przenikały. Sprzyjały temu religijne konwersje, do których często przymuszano mniejszości etniczne.

Dysleksja – Gen oraz ręka

Dysleksja - Gen oraz ręka - Ludzki mózg

Dysleksja – Gen oraz ręka

Dysleksja – Gen oraz ręka – W 2007 r. naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego, którzy badali u dzieci związek dysleksji z preferencją konkretnej ręki, odkryli gen LRRTM1. Zakłada się, że jest on jednym z najsilniejszych czynników, które wywołują pojawienie się leworęczności. Mogłoby to wyjaśniać również dziedziczność leworęczności. Jeżeli oboje rodzice są leworęczni, prawdopodobieństwo, że ich dziecko będzie leworęczne, wynosi 26%.

Zapach przyjaciela – Analiza zmian genów

Zapach przyjaciela – Uścisk dłoni 1Zapach przyjaciela – Uścisk dłoni 2Zapach przyjaciela – Uścisk dłoni 3

Zapach przyjaciela – Analiza zmian genów

Zapach przyjaciela – Analiza zmian genów – Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przeanalizowali prawie 1,5 miliona markerów wariacji genów u prawie 2 tys. ludzi, którzy nie byli biologicznie spokrewnieni. Para przyjaciół miała ten sam poziom wspólnych genów, które są kuzynami, mając wspólnego przodka w czwartym pokoleniu, tj. Ok. 1% wspólnego genomu. Najczęściej spotykanym genem u znajomych był gen wpływający na nasz zmysł węchu.

Możliwości węchu zwierzęcego

Możliwości węchu zwierzęcego - Aussie Bonnie - zabawa z piłkąMożliwości węchu zwierzęcego - Słoń afrykański (Loxodonta africana) w Serengeti

Możliwości węchu zwierzęcego

Możliwości węchu zwierzęcego – Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego porównali liczbę genów odpowiedzialnych za węch u 13 ssaków, włącznie z człowiekiem. Okazało się, że ze wszystkich badanych zwierząt właśnie słoń ma najwięcej genów węchowych – 1948, na drugim miejscu, uplasował się szczur (1207 genów), a zaraz za nim krowa (1186 genów). Psy z 811 genami znalazły się w połowie zestawienia, a człowiek z 396 genami był dziewiąty. Najgorzej wypadł orangutan, który ma tylko 296 genów węchowych.

Uzależniające opalanie – Wywołuje produkcję endorfiny

Uzależniające opalanie – Opalanie

Uzależniające opalanie – Wywołuje produkcję endorfiny

Uzależniające opalanie – Wywołuje produkcję endorfiny – Potrzebę wystawiania się na działanie słońca, jako najważniejszego źródła witaminy D, mamy zakodowaną w genach. Promieniowanie UV powoduje w organizmie produkcję endorfin – hormonów szczęścia, od których możemy się dość mocno uzależnić.

System komunikacyjny – Może być bardzo różnorodny

System komunikacyjny – Może być bardzo różnorodny

System komunikacyjny – Może być bardzo różnorodny – Mrówczy system komunikacji jest bardziej skomplikowany, niż przypuszczali dotychczas zoolodzy. Zespół prof. Neila Tsutsui z University of Berkley odczytał genom mrówek argentyńskich i naliczył u nich aż 367 genów związanych ze zmysłem węchu, podczas gdy u pszczół genów tych jest zaledwie 167, a u komarów 79. Oznacza to, że substancje komunikacyjne wydzielane przez mrówki mogą być niezwykle zróżnicowane i przekazywać wiele informacji.

Homoseksualizm wśród ludzi

Homoseksualizm wśród ludzi - Thomas Eakins & John Laurie Wallace

Homoseksualizm wśród ludzi

Homoseksualizm wśród ludzi – W 2005 r. zespół dr. Briana Mustanskiego z Northwestern University dowodził, że chodzi o trzy wspólnie działające geny. Jednak nie sprawdziło się to w każdym przebadanym przypadku. Dziś genetycy mówią ostrożnie, że w przypadku ludzi zjawisko homoseksualizmu jest zbyt złożone, by mogło zależeć tylko od jednego genu. W grę mogą też wchodzić czynniki epigenetyczne, czyli chemiczne „dodatki” do nici DNA.

Drożdżowe mleko – Tęsknota za smakiem krowiego mleka

Drożdżowe mleko – Drożdże Sacharomyces cerevisiae z mikroskopu fluorescencyjnego

Drożdżowe mleko – Tęsknota za smakiem krowiego mleka

Drożdżowe mleko – Tęsknota za smakiem krowiego mleka. Ale wyznający ortodoksyjny weganizm naukowcy z USA, rozwiązali swój problem, wprowadzając do komórek drożdży krowie geny odpowiadające za syntezę składników mleka. Na podobnej zasadzie otrzymuje się już od dosyć dawna niektóre leki. Mleko wydojone z drożdży ma szansę pojawić się w sklepach w ciągu dwóch lat.