Metale technologiczne – Termin wprowadzony w 2007 roku

Metale technologiczne – Jack Lifton

Metale technologiczne – Termin wprowadzony w 2007 roku

Metale technologiczne – Pojęcie które jest stosunkowo nowe, w przeciwieństwie do faktycznego wykorzystania metali w nauce i przemyśle. Termin w 2007 roku wprowadził amerykański chemik i fizyk Jack Lifton. Od tego czasu jest on często stosowany w przemyśle. Ogólnie można powiedzieć, że metale tech. to w zasadzie metale szlachetne i takie, które są niezbędne do produkcji urządzeń hi-tech oraz systemów inżynieryjnych. Do tej kategorii należą:

  • komercyjna produkcja miniaturowych urządzeń elektronicznych
  • zaawansowane systemy zbrojeniowe
  • generowanie elektryczności przy użyciu alternatywnych źródeł, na przykład paneli solarnych lub turbin wiatrowych
  • magazynowanie elektryczności za pomocą baterii i ogniw.

Istnieje oczywiście mnóstwo innych zastosowań tych pierwiastków. Prawie wszystkie metale technologiczne są produktem ubocznym obróbki podstawowych metali (z wyjątkiem szlachetnych i litu).

Powiększony układ okresowy – Cztery nowe pierwiastki

Powiększony układ okresowy

Powiększony układ okresowy – Cztery nowe pierwiastki

Powiększony układ okresowy – Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) wpisała do układu okresowego cztery nowe pierwiastki. Wszystkie należą do transuranowców, czyli na tablicy Mendelejewa występują za uranem. Trzy pierwiastki o liczbach atomowych 115, 117 i 118, otrzymały nazwy ununpentium, ununseptium i ununoctium. Zostały odkryte przez zespoły naukowe ze Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą i Lawrence Livermore National Laboratory w Kalifornii. Pierwiastek o liczbie atomowej 113, nazwany ununtrium, odkryli natomiast japońscy chemicy z ośrodka badawczego RIKEN. Pierwiastki o liczbach atomowych 114 (flerow) i 116 (liwermor) poszerzyły tablicę Mendelejewa już w 2011 r.