Kajlasa – konstrukcja monolityczna – Świątynia hinduistyczna

Kajlasa - konstrukcja monolityczna

Kajlasa - konstrukcja monolityczna

Kajlasa - konstrukcja monolityczna

Rzeźbiarskie freski ze świątyni Elura

Kajlasa - konstrukcja monolityczna

Elura - (20-09-2018)

Kajlasa - konstrukcja monolityczna

Świątynia Kajlasa - Aurangabad-Indie - (08-03-2015)

Kajlasa – konstrukcja monolityczna – Świątynia hinduistyczna

Kajlasa – konstrukcja monolityczna – Świątynia hinduistyczna – Najpiękniejszy ze wszystkich budynków w Elurze. Która jest największą na świecie monolityczną (czyli stworzoną z jednego kamienia) konstrukcją wykutą w skałach.

Poświęcona jest bogu Śiwie, czyli jednemu z trzech najwyższych bogów hinduizmu, tuż obok Brahmy i Wisznu.

Pracowało nad nią 7000 osób przez 150 lat. Podczas budowy Kajlasy konieczne było wydobycie 200 000 ton kamienia. Świątynia leży na dziedzińcu wykutym w skałach. Ma wymiary 55 x 36 metrów i wysokość 33 metry. Dolna część świątyni, wysoka na osiem metrów, składa się z gigantycznych posągów słoni i lwów. Podczas pracy budowniczowie nie używali rusztowań, kamień wydobywano od góry w dół.

Biblijne zamieszanie – Opisuje stworzenie świata

Biblijne zamieszanie – Biblia z różą

Biblijne zamieszanie – Opisuje stworzenie świata

Biblijne zamieszanie – Opisuje stworzenie świata – Forma Starego Testamentu, który opisuje stworzenie świata, objawienie praw bożych ludziom , historię wybranego przez Boga narodu żydowskiego oraz ważne proroctwa, ustaliła się w judaizmie najpóźniej pod koniec I w. n. e. Jeśli pominiemy niektóre marginesowe sekty, sama religia żydowska – judaizm – również nie odnotowała od tamtego czasu większych zmian. Chrześcijanie przejęli tę część Biblii i uzupełnili ją księgami, które nie znalazły się w kanonie judaistycznym. Ich liczba jest różna u katolików, protestantów oraz ludzi prawosławnych. Jednak różnice te nie są bardzo duże.

Autorzy Biblijni – Pisarze natchnieni przez Boga

Autorzy Biblijni – Chrześcijańska Biblia Standardowa

Autorzy Biblijni – Pisarze natchnieni przez Boga

Autorzy Biblijni – Pisarze natchnieni przez Boga – Wierzący chrześcijanie i żydzi nie wątpią, że prawdziwym autorem Biblii jest Bóg. Ludzcy pisarze bywali wyłącznie natchnieni przez Boga. Naukowcy przez długi czas nie potrafili odpowiedzieć na pytanie, ilu było tych piszących ludzi. Współczesna nauka uznaje, że tekst biblijny jest dziełem różnych autorów, rozróżnialnych na podst. ich nastawienia ideologicznego i stylu językowego. Moshe Koppel z Uniwersytetu Bar-Ilan przy pomocy programu komputerowego podzielił tekst na część kapłańską i niekapłańską w ciągu kilku minut.

Polscy katolicy – W co oni wierzą

Polscy katolicy – Procesja - Brzesko, Polska

Polscy katolicy – W co oni wierzą

Polscy katolicy – W co oni wierzą – Wyniki badań Centrum badawczego CBOS:

  • 82 % respondentów wyraziło przekonanie, że Bóg słyszy modlitwy (ale nie jest to zbyt intensywna wiara, regularnie modli się mniej niż połową katolików).
  • 70 % wierzy w Sąd Ostateczny, w cuda i w fakt, że człowiek ma nieśmiertelną duszę (ale 36 % wierzy, że mają ją także zwierzęta).
  • 66 % nie akceptuje wyprowadzonych z nauk wiary Kościoła w przeznaczenie, istnienie dobrej lub złej fortuny, horoskopów i talizmanów.
  • 62 % – wierzę w zmartwychwstanie umarłych,
  • 59 % – ciężar grzechu pierworodnego,
  • 56 % – wierzy w piekło,
  • 35 % – wszystkie elementy wiary katolickiej.