Kodeks Hammurabiego – Zbiór praw starożytnego Babilonu

Kodeks Hammurabiego - Zbiór praw starożytnego BabilonuKodeks Hammurabiego - Muzeum w Luwrze, Paryż, FrancjaKodeks Hammurabiego - Zbiór praw starożytnego Babilonu

Kodeks Hammurabiego – Zbiór praw starożytnego Babilonu

Kodeks Hammurabiego – Był zbiorem praw, które obowiązywały w Babilonie. Tekst kodeksu wyryto w diorycie pismem klinowym w dialekcie babilońskim języka akadyjskiego. Obejmował wszystkie dziedziny życia – spadki, adopcje, kradzieże, zabiegi medyczne i wiele innych. Z wyjątkiem króla, społeczeństwo było podzielone na trzy warstwy: szlachtę, plebejuszy i niewolników. We wszystkich warstwach mężczyźni byli wyżej postawieni niż kobiety. Kary wykonywano według zasady „oko za oko” – jeżeli ktoś uszkodził oko babilońskiego szlachcica, to został pozbawiony swojego oka. Jednak kiedy tym, kto uszkodził oko plebejusza był szlachcic, otrzymał jedynie karę finansową. Okradanie domu podczas pożaru było karane spaleniem, natomiast cudzołóstwo, skutkowało wrzuceniem związanych kochanków do rzeki.

Lokalizacja stworzenia alkoholu – Najstarszy napój alkoholowy

Lokalizacja stworzenia alkoholu – Wino w kryształowym kieliszku

Lokalizacja stworzenia alkoholu – Najstarszy napój alkoholowy

Lokalizacja stworzenia alkoholu – Najprawdopodobniej najstarszym produkowanym napojem alkoholowym było wino winogronowe. Ten napój był już znany co najmniej 8 tys. lat temu i jego produkcja została odnotowana na Bliskim Wschodzie. Niewiele młodsza jest produkcja piwa. Starożytni Babilończycy warzyli je już 7 tys. lat temu.