Sztuczne formy węgla – Nanorurki, fulereny

Sztuczne formy węgla:

Sztuczne formy węgla – Nanorurka węglowa

  • Nanorurki węglowe – Materiał podobny do grafenu, który ma postać rurek o średnicy 1100 nanometrów i długości do 100 µm. Ich ściany składają się z pojedynczych atomów węgla. Znalazły zastosowanie w elektrotechnice, gdzie służą jako doskonałe przewodniki. Elektrony mogą się w nich poruszać prawie całkiem swobodnie. Opór węglowych nanorurek jest niezwykle mały i prawie nie zależy od ich długości.

Sztuczne formy węgla - Fuleren-C60

 

 

 

 

 

 

 

  • Fulereny – Trójwymiarowe struktury węglowe. W nich atomy węgla są ułożone w pięcio- lub sześciokątach i zwinięte najczęściej w kształt kuli. Wewnątrz tej struktury może być zamknięty inny atom, grupa atomów albo mała cząstka. Fulereny zostały systematycznie zbadane aż do molekuł zbudowanych z 96 atomów węgla. Najbardziej stabilny okazał się sferyczny fuleren składający się z 60 atomów węgla.

Dodaj komentarz