Ryzyko inwestycji

Ryzyko inwestycji

Ryzyko inwestycji – Do szacowania ryzyka inwestycji używana jest bardzo często wyższa matematyka i wyrafinowane modele komputerowe. „Wszystko zawaliło się, ponieważ dane, które wprowadzono do tych modeli, pochodziły z ostatnich 20 lat, czyli okresu gospodarczej euforii” – wyjaśniał ostatni kryzys finansowy dr Alan Greenspan. Wieloletni przewodniczący amerykańskiej Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej. Zdaniem uczonych takich jak prof. Nassim Nicholas Taleb z Uniwersytetu Nowojorskiego. Metody statystyczne w ogóle nie nadają się do modelowania zdarzeń ekonomicznych, a kryzys wynikł w dużej części ze ślepego zaufania ekonomistów do komputerowych prognoz.

Dodaj komentarz