Ryzyko demencji – Cztery grupy krwi

Ryzyko demencji – Zgodnie z Amerykańską Akademią Neurologii

Ryzyko demencji – Zgodnie z Amerykańską Akademią Neurologii – Ryzyko wystąpienia demencji jest bardzo wysokie u osób z grupą krwi AB. W porównaniu z innymi grupami krwi ryzyko jest wyraźnie wyższe – o ponad 80%.

Dodaj komentarz