Pary ptaków – Sroczek zmienny - Samica

Pary ptaków – 8615 gatunków żyje w monogamii

Pary ptaków – 8615 gatunków żyje w monogamii – Z 8700 znanych obecnie gatunków ptaków, 8615 żyje w monogamicznych parach. Ale u pozostałych 85 (mniej niż jeden procent całej awifauny), króluje poligamia bez haremów. Ich miejsce, zostało odebrane od ich konkursów piękności.

Dodaj komentarz