Odległość od równika - Mózg

Odległość od równika

Odległość od równika – Zestawienie danych zebranych przez naukowców pokazuje , że im dalej mieszkamy od równika. Tym większą pojemność mają nasze mózgi i oczy oraz tym wyższy mamy poziom IQ.

Dodaj komentarz