Mózg potrafi przewidzieć – Pianista przy instrumencie

Mózg potrafi przewidzieć – Rozpoznać problem 0.1 s wcześniej

Mózg potrafi przewidzieć – Rozpoznać problem 0.1 s wcześniej – Badacze z Instytutu Nauk Kognitywnych i Neurologicznych im. Maxa Plancka odkryli, że mózg potrafi przewidzieć zdarzenia, które mogą mieć dla nas nieprzyjemne konsekwencje. Stwierdzili, że jeśli pianiści podczas gry popełniali fałsz, to zapis elektroencefalografu (EEG) skakał, zanim jeszcze muzycy dotknęli niewłaściwego klawisza i usłyszeli zły dźwięk. Mózg rozpoznawał błąd 0,1 sekundy przed jego wystąpieniem.

Dodaj komentarz