Konwencja Praw morza - Mapa regionu Pacyficznego

Konwencja Praw morza

Konwencja Praw morza – Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. Części wszechoceanu położone więcej niż 370 kilometrów od najbliższego lądu nie należą do nikogo.

Dodaj komentarz