Kierunek Amazonki – Amazonka

Kierunek Amazonki – Powstanie lasu deszczowego

Kierunek Amazonki – Powstanie amazońskiego lasu deszczowego jest związane z historią Amazonki, która przepływa przez niego razem ze swoimi dopływami i nawadnia go. Amazonka powstała jako rzeka transkontynentalna w trzeciorzędzie. Pierwotnie płynęła w przeciwnym kierunku, czyli ze wschodu na zachód. Przed rozpadem zachodniej Gondwany i sformowaniem Oceanu Atlantyckiego była częścią systemu rzecznego Amazonka-Kongo, który wypływał z centrum dzisiejszej Afryki.

Dodaj komentarz