VR może spowodować wymioty – Z powodu choroby lokomocyjnej

VR może spowodować wymioty

VR może spowodować wymioty – Z powodu choroby lokomocyjnej

VR może spowodować wymioty – Żeby w pełni odczuć wejście do wirtualnej rzeczywistości, trzeba oszukać nie tylko wzrok, lecz także inne zmysły. To również powód, dla którego u wielu użytkowników rzeczywistość wirtualna może wywoływać problemy, które występują też przy chorobie lokomocyjnej. Wówczas wrażenia odbierane przez błędnik nie zgadzają się z bodźcami wzrokowymi. W chorobie lokomocyjnej oczy widzą, że ciało się nie porusza, a błędnik rejestruje bezustanny ruch, wychylenia i przyspieszenia, w przypadku mdłości wywołanych przez rzeczywistość wirtualną jest zupełnie odwrotnie. Oczy widzą doskonałą symulację przestrzeni, zakrywającą całe pole widzenia. Jednak mózg nie rejestruje żadnych sygnałów ruchu od błędnika ani innych zmysłów. W obu przypadkach pojawia się zmysłowy dysonans, który powoduje złe samopoczucie, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, a nawet wymioty.

First photographing method – Invention of daguerreotype

First photographing method - Adam_Mickiewicz_według_dagerotypu_paryskiego_z_1842_rokuFirst photographing method

First photographing method – 01.09.1839 French Academy of Sciences announced the invention of the daguerreotype, the first shooting method. But it was a very expensive method. Which did not give the possibility of obtaining multiple copies of a single negative.

John Harrison – English carpenter and watchmaker

John HarrisonJohn Harrison

John Harrison – 24.03.1693 born English carpenter and watchmaker J. Harrison, creator of the first clock (chronometer) used on ships and helpful in determining longitude. He was involved in the construction and modernization of clocks. One of the first chronometer weighed 34 kg, one of the last 1.5 kg.

GPS system

GPS system - GPS ReceiversGPS system

GPS system – It uses 31 satellites orbiting the Earth. Each is equipped with an atomic clock and emits signals in which encoded is its location and the clock. Satellites are close to 20 thousands km. above the Earth. The attraction is there so much weaker satellites clocks ahead of the Earth about 38 millionths of a second a day. To get the accuracy of 10-15 meters, the GPS receiver needs to know the super-accurate time transmission of the satellite signal.  Error no greater than 50 nanoseconds.