VR może spowodować wymioty – Z powodu choroby lokomocyjnej

VR może spowodować wymioty

VR może spowodować wymioty – Z powodu choroby lokomocyjnej

VR może spowodować wymioty – Żeby w pełni odczuć wejście do wirtualnej rzeczywistości, trzeba oszukać nie tylko wzrok, lecz także inne zmysły. To również powód, dla którego u wielu użytkowników rzeczywistość wirtualna może wywoływać problemy, które występują też przy chorobie lokomocyjnej. Wówczas wrażenia odbierane przez błędnik nie zgadzają się z bodźcami wzrokowymi. W chorobie lokomocyjnej oczy widzą, że ciało się nie porusza, a błędnik rejestruje bezustanny ruch, wychylenia i przyspieszenia, w przypadku mdłości wywołanych przez rzeczywistość wirtualną jest zupełnie odwrotnie. Oczy widzą doskonałą symulację przestrzeni, zakrywającą całe pole widzenia. Jednak mózg nie rejestruje żadnych sygnałów ruchu od błędnika ani innych zmysłów. W obu przypadkach pojawia się zmysłowy dysonans, który powoduje złe samopoczucie, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, a nawet wymioty.

Trzy najczęstsze alergie – Przyczyny rozwoju alergii

Trzy najczęstsze alergie - Test skórny na alergięTrzy najczęstsze alergie

Trzy najczęstsze alergie – Niezależnie od tego, co wywołuje alergię, zawsze jest to nieodpowiednia reakcja organizmu. Alergię uważa się za chorobę cywilizacyjną, na którą cierpi ok. 20-30% ludzi i liczba ta stale rośnie. Najnowsze badania wskazują, że ryzyko rozwinięcia się alergii nosimy w genach.

Alergie pokarmowe: w pożywieniu uczulenie wywołują przede wszystkim białka. Alergeny działają nawet po obróbce cieplnej i po przejściu przez układ trawienny. Spektrum alergii pokarmowych jest bardzo szerokie. Najczęściej uczulają jajka, ryby, orzechy laskowe, mleko, seler, owoce, warzywa, mąka, orzeszki ziemne, mięso, ziemniaki i kakao.

Alergie na pyłki: jest to jeden z najczęstszych typów uczuleń. Jej występowanie wiąże się z okresem kwitnienia roślin, których pyłek jest dla pacjenta alergenem. Najczęściej są to pyłki traw, rzadziej bylin, krzewów i drzew. Czasem choroba utrzymuje się przez cały rok, ale w okresie kwitnienia roślin dochodzi do nasilenia się objawów, takich jak spuchnięcie błon śluzowych, katar, łzawienie czy trudności z oddychaniem.

Alergie na zwierzęta: najpowszechniejsza jest alergia na koty, psy, króliki, chomiki, konie i egzotyczne ptaki. Alergenami są w tym wypadku skóra lub sierść. Jednak uczulenie mogą też wywoływać odchody, mocz i ślina zwierząt.

First human heart transplant – management Christiaan Barnard

First human heart transplant - heart_transplantFirst human heart transplant - Christiaan_Barnard_1968First human heart transplant

First human heart transplant – 03.12.1967 medical team under the direction of Professor Christiaan Barnard, South African heart surgeon. Performed at the hospital Groote Schuur Hospital in Cape Town, the first human heart transplant operation.

Albert Schweitzer – French theologian, philosopher, physician

Albert SchweitzerAlbert Schweitzer

Albert Schweitzer – 01.14.1875 born French theologian, philosopher and physician A. Schweitzer. In 1912. He resigned from the post of associate professor of theology at the University of Strasbourg. A year later, in Lambarene (Gabon today) founded a hospital where he treated residents and led the missionary center. In 1952. He received the Nobel Peace Prize.

Human body bacteria – Digestive tract microorganisms

Human body bacteria - Large_IntestineHuman body bacteria

Human body bacteria – The total weight of bacteria living in the human digestive system is approx. 1.5 kg. In the large intestine, we have 100 trillion microorganisms 10 times more than the number of all cells in the body. They are divided into roughly 400 species.

Studies have shown that it is the changes in the number and species of bacteria in the gut have a negative impact on the psyche of the patients. According to specialists bacterial flora may be responsible not only prone to depression, but depression symptoms in themselves.

At one cm square elbow stays on average 10 thousand. bacteria 113 different species, but more than 90% are 10 of them. The least bacteria on human skin found between the toes, the largest habitat of the navel.

Old age mental activity – Number of neurons

Old age mental activity - brain_weight_ageOld age mental activity

Old age mental activity – The decrease in mental activity in old age was attributed to the decreasing with age, the number of brain cells. Neurologists from universities in Boston and Washington, however, proved. That almost all of the 10 billion cells used while thinking, they are active even in 80-year-olds.

Alcoholism effects – Repairing damaged neurons

Alcoholism effects - alcoholism_-_streetAlcoholism effects

Alcoholism effects – Scientists from Wurzburg in Germany found that damage to brain cells caused by excessive alcohol consumption can be repaired only partially. They note that in the interest of alcoholics is the fastest return to sobriety. Longer heavy drinking causes brain regeneration proceeds with great difficulty.

Impact hair thinking – Hair arranged in the left side

Impact hair thinking - Celia GomezImpact hair thinking

Impact hair thinking – Researchers from the University of Bonn have discovered that only a small part of the population. Hair around the crown arranged to the left. They proved that the hair arranged in the left side may have a similar effect on the functioning of the brain as writing with left hand. Thus confirming the theory that describes the stacking of hair left almost exclusively left-handed persons.

Men and women brains weight differences

Men and women brains weight differences - brain_weight_ageMen and women brains weight differences

Men and women brains weight differences – Researchers under the direction of Paul Farmer of Harvard Medical School in the US have shown that the size of certain parts of the brain in women is different from the same part of the brain in men. The frontal lobe in which the center of decision-making and problem-solving, weighs more in women than in men. More space is also an area responsible for short-term memory and spatial orientation.