Płyty tektoniczne – Poruszają się bardzo powoli

Płyty tektoniczne

Płyty tektoniczne – Poruszają się bardzo powoli

Płyty tektoniczne – Ziemia wygląda na nieruchomą, jednak rozwój naszej planety wciąż nie jest ukończony i Ziemia wciąż pracuje. Głównym powodem są ruchy płyt tektonicznych. Płyty poruszają się bardzo powoli, kilka centymetrów rocznie. Jeśli poruszą się gwałtownie, pojawia się trzęsienie ziemi. W historii geologiczna twarz Ziemi zmieniała się kilkukrotnie. Z Pangei uformowało się kilka kontynentów znanych nam do dziś. Płyty mogą poruszać się w kilku kierunkach. Mogą sunąć wzdłuż siebie, a ich tarcie uwalnia wówczas ogromne ilości energii w postaci trzęsienia ziemi. Gdy płyty suną naprzeciw siebie, wtedy albo jedna płyta podsuwa się pod drugą, albo napierają na siebie, powodując wypiętrzenie – w ten sposób powstały Himalaje, najwyższe góry na świecie. Płyty mogą się również od siebie odsuwać, tak jak płyty w Wielkim Rowie Afrykańskim.

Tunel Brukselski – Eksperyment z fotokatalizą

Tunel Brukselski – Eksperyment z fotokatalizą

Tunel Brukselski – Eksperyment z fotokatalizą

Tunel Brukselski – Eksperyment z fotokatalizą – We 09.2011 r. Europejscy specjaliści rozpoczęli swój eksperyment w tunelu brukselskim. Przez który przejeżdża codziennie 25 tys. aut. 100 metrowy odcinek obiektu został pokryty cementem z dwutlenkiem tytanu TiO2, który jest źródłem procesu chemicznego zwanego fotokatalizą, działa jak katalizator napędzany promieniowaniem słonecznym(UV).

Tunel kolejowy Seikan – Połączenie Honsiu-Hokkaido

Tunel kolejowy Seikan – Połączenie Honsiu-Hokkaido

Tunel kolejowy Seikan – Połączenie Honsiu-Hokkaido

Tunel kolejowy Seikan – Połączenie Honsiu-Hokkaido – 13.03.1988 r. Został otwarty tunel kolejowy Seikan, łączący japońskie wyspy Honsiu i Hokkaido. Długość tunelu wynosi 53,84 km (ponad 23 km znajduje się pod morskim dnem). Jest najdłuższym na świecie podmorskim tunelem kolejowym.

Meteorologiczna analiza tygodnia

Meteorologiczna analiza tygodnia

Meteorologiczna analiza tygodnia

Meteorologiczna analiza tygodnia – After analyzing the meteorological data from the years 1991-2005, the German researchers found that the hottest day of the week is Wednesday, and the driest – Monday. However, in the weekend usually it rains. Within a week, smog obscures the sun and the exhaust gases are involved in the formation of clouds. On Saturday, this phenomenon goes critical.

Woda Angielskich rzek – Substancje blokujące płodność

Woda Angielskich rzek – Substancje blokujące płodność

Woda Angielskich rzek – Substancje blokujące płodność

Woda Angielskich rzek – Substancje blokujące płodność – British scientists claim that in the waters of the English rivers is a group of substances blocking the male sex hormone testosterone. Thus reducing fertility in men. After examining fished out of the rivers fishes. It turned out that these compounds stimulate the development of female characteristics in males.

Antarktyczna temperatura ulega zmianie

Antarktyczna temperatura ulega zmianie

Antarktyczna temperatura ulega zmianie

Antarktyczna temperatura ulega zmianie – Naukowcy z University of Washington w Seattle (USA) po analizie danych z satelity, obserwującego Antarktykę. Doszli do wniosku, że Antarktyka ogrzała się o 0,5°C pomiędzy 1957 r. a 2006 r. Uczeni zauważyli, że temperatura szybciej rośnie na zachodniej Antarktydzie. Ogrzewanie się kontynentu ma wpływ na podnoszenie się poziomu mórz i oceanów.

Vasco da Gama – Badacz szlaku morskiego do Indii

Vasco da Gama

Vasco da Gama – Badacz szlaku morskiego do Indii

Vasco da Gama – Badacz szlaku morskiego do Indii – 08.07.1497 r. Vasco da Gama wyruszył z portu w Lizbonie w poszukiwaniu drogi morskiej do Indii. Trasa wyprawy wiodła przez Atlantyk koło Wysp Kanaryjskich i Wysp Zielonego Przylądka. Pomimo tego, że część drogi do Przylądka Dobrej Nadziei była już dobrze znana, rejs nie należał do łatwych. Kapitan musiał radzić sobie z buntami, gwałtownymi sztormami oraz ze szkorbutem wśród załogi.

Najgłębszy odwiert Ziemi

Najgłębszy odwiert ZiemiNajgłębszy odwiert Ziemi

Najgłębszy odwiert Ziemi

Najgłębszy odwiert Ziemi – For the deepest drilling on land experts believe a hole made on the Russian Kola Peninsula. Researchers began work in 1970., And already in 1984. Went down into the depths to 12 068 m. It was planned to pass through hard rock to a depth 13,5-15 km, but not proven diamond drilling tools and therefore are listed on a specially ceramic blades designed. Scientists surprised by, among others, numerous thermal springs flowing from the broken crystalline rocks on which it was assumed that they will be dry. When removing rock samples tore up under pressure, crumbling rock material, and sometimes exploded. The water temperature at the hole bottom was 220 ° C, pressure – 1,400 atmospheres.

Warstwy skorupy ziemskiej

Warstwy skorupy ziemskiej

Warstwy skorupy ziemskiej

Warstwy skorupy ziemskiej – The earth’s crust is composed of light rock, which in the course of a long development of the earth piled up, and then froze. Scientists have found that is divided into two layers. The division is called. Conrad discontinuity. External called granite, creating the continents, and because of prevailing in its composition elements – silicon (silicum, Si) and aluminum (Al) – formerly was defined as SIAL. Inside, called basalt, occurs in both the continents and the oceans. It is made mostly of silica (silicum, Si) and magnesium (magnesium, Mg) in her case was the name formerly used SIMA.