Płyty tektoniczne – Poruszają się bardzo powoli

Płyty tektoniczne

Płyty tektoniczne – Poruszają się bardzo powoli

Płyty tektoniczne – Ziemia wygląda na nieruchomą, jednak rozwój naszej planety wciąż nie jest ukończony i Ziemia wciąż pracuje. Głównym powodem są ruchy płyt tektonicznych. Płyty poruszają się bardzo powoli, kilka centymetrów rocznie. Jeśli poruszą się gwałtownie, pojawia się trzęsienie ziemi. W historii geologiczna twarz Ziemi zmieniała się kilkukrotnie. Z Pangei uformowało się kilka kontynentów znanych nam do dziś. Płyty mogą poruszać się w kilku kierunkach. Mogą sunąć wzdłuż siebie, a ich tarcie uwalnia wówczas ogromne ilości energii w postaci trzęsienia ziemi. Gdy płyty suną naprzeciw siebie, wtedy albo jedna płyta podsuwa się pod drugą, albo napierają na siebie, powodując wypiętrzenie – w ten sposób powstały Himalaje, najwyższe góry na świecie. Płyty mogą się również od siebie odsuwać, tak jak płyty w Wielkim Rowie Afrykańskim.

Moonless development – Earth without Moon

Moonless development

Moonless development – Simulations 4 billion years of development of the Earth without the presence of the Moon. Were performed in the Research Center of NASA in Moffett Field, California by Jack Lisauer. In the developed model, the maximum angle at which leaned to the axis of the Earth, turned out to be much smaller than assumed earlier studies. The conclusions of the study were: Earth would be the Earth even without his extremely large satellite.

Molecules from space – Primary gas after Big Bang

Molecules from space - Universe expansionMolecules from space

Molecules from space – Has been confirmed the hypothesis about the origin of molecules from space. The researchers were able to discover the so-called. Primary gas, which was created shortly after the Big Bang, it consists of hydrogen and its heavier isotope deuterium. This finding confirms that in the Big Bang were created only the lightest chemical elements, hydrogen and helium. Heavier elements appeared only after 100 million years.

Brussels tunnel – Experiment with photocatalysis

Brussels tunnel - Bruxelles-Arcades_et_tunnel_du_Cinquantenaire-001Brussels tunnel

Brussels tunnel – In 09.2011. European experts began their experiment in the Brussels tunnel, through which passes every day 25 thousand. cars. 100 meter length of building was covered with cement with titanium dioxide TiO2, which is the source of a chemical process called photocatalysis, acts as a catalyst driven by solar radiation (UV).

Yuri Alekseyevich Gagarin – Soviet cosmonaut

Yuri Alekseyevich Gagarin - Yuri GagarinYuri Alekseyevich Gagarin

Yuri Alekseyevich Gagarin – 9. 03. 1934. Was born in the Soviet cosmonaut Yuri Gagarin, which 12. 04. 1961. Was the first man flew into space. He started from the Baikonur cosmodrome piloting the spacecraft Vostok 1. After 108 minutes of flight landed by parachute in the vicinity of Saratov. He died 27. 03. 1968. In a plane crash.

Galileo Galilei – Philosopher, physicist, astronomer

Galileo GalileiGalileo Galilei

Galileo Galilei – 15.02.1642 born Italian philosopher, physicist and astronomer Galileo. Developer basics of modern physics. He confirmed the heliocentric theory of Copernicus. 07.01.1610. He discovered the four largest moons of Jupiter, later named in his honor.