Bracia West – Daktyloskopia, antropometria

Bracia West – Daktyloskopia, antropometria

Bracia West – Daktyloskopia, antropometria – Na początku XIX w. do identyfikacji osób wykorzystywało się nie tylko daktyloskopię, lecz także antropometrię – naukę zajmującą się pomiarem i opisem cech ciała. Zaniechanie tej metody jest związane z kuriozalnym przypadkiem Willa i Williama Westów z początku XX w.

W 1903 r. w Kansas aresztowano Willa Westa, który twierdził, że nigdy przedtem nie był zatrzymany. Policjanci pobrali jego dane antropometryczne i odkryli, że mężczyzna z dokładnie takimi samymi parametrami odsiaduje wyrok w więzieniu Leavenworth i nazywa się William West. Z obawy, że więzień uciekł, pojechali do wspomnianego więzienia i zastali Westa śpiącego na pryczy. Śledztwo wykazało, że mężczyźni są prawdopodobnie spokrewnieni, a według jednego ze świadków byli bliźniakami. Pobrano im odciski palców, które się od siebie różniły. Od tego czasu policjanci zamiast cech antropometrycznych przeprowadzają identyfikację za pomocą odcisków palców.

Dodaj komentarz