Biogazownie nie są szczelne - Biogazownia - szkic

Biogazownie nie są szczelne

Biogazownie nie są szczelne – W Polsce działa ponad 200 biogazowni, w których produkuje się prawie 300 mln m³ biogazu rocznie. Wytwórnie biogazu nie są jednak całkowicie szczelne: ulatniający się z nich metan, najważniejszy nośnik energii w biogazie, wywołuje efekt cieplarniany 25 razy mocniej niż dwutlenek węgla. A powstający także w tym procesie tlenek diazotu ma nawet 300 razy większy potencjał powodowania efektu cieplarnianego niż CO².

Dodaj komentarz