Stereo węch Kreta

Stereo węch Kreta - Kret europejski

Stereo węch Kreta

Stereo węch Kreta – Podczas eksperymentów z kretami neurolodzy z Uniwersytetu Vanderbildta w USA zaobserwowali powtarzające się wzory zachowań. Dowodem istnienia stereo-węchu u kretów był eksperyment, w którym uczeni włożyli do nozdrzy kretów plastikowe rurki, przy czym każda była skierowana w odwrotnym kierunku. Krety były tak zagubione, że chodziły w tę i z powrotem i w większości przypadków nie mogły odnaleźć pokarmu.

Płeć nierozpoznawalna

Płeć nierozpoznawalna - Seks i odżywianie

Płeć nierozpoznawalna

Płeć nierozpoznawalna – Naukowcy porównali zachowanie mężczyzn i kobiet podczas wielu czynności i doszli do wniosku, że z psychologicznego punktu widzenia obie płcie nie różnią się prawie w ogóle. Płeć nie ma znaczenia gdy rozwiązujemy zadania matematyczne, kłócimy lub bawimy się z przyjaciółmi. Psycholog Bobbi Carothers z Institute for Public Health przy Washington University w St. Louis przeanalizowała dane z 13 różnych badań z ostatnich kilkudziesięciu lat. Wzięło w nich udział ponad 13 tys. wolontariuszy. Badaczka zastosowała wiele różnych technik psycho- oraz socjologicznych i doszła do wniosku, że przy anonimowych ankietach praktycznie nie można stwierdzić, czy kwestionariusz wypełniał mężczyzna czy kobieta.

Układ odpornościowy podczas kataru

Układ odpornościowy podczas kataru - Chromosom

Układ odpornościowy podczas kataru

Układ odpornościowy podczas kataru – Uczeni z Pittsburgha zidentyfikowali cechę układu immunologicznego, która decyduje o tym, czy organizm potrafi łatwo pokonać katar. Pobrali próbki od 152 osób. Zmierzyli długość końcowej części chromosomów, nazywanej telomerami. Następnie badani zostali wystawieni na działanie wirusów. Po 5 dniach sprawdzono, którzy z nich ulegli chorobie. Ludzie z krótszymi telomerami częściej mieli katar.

Upierzenie kuropatwy czerwonej

Upierzenie kuropatwy czerwonej - Alectoris rufa

Upierzenie kuropatwy czerwonej

Upierzenie kuropatwy czerwonej – Researchers from the University of Bristol have discovered that plants attract the attention of their pollinators using electrical signals. While the flowers usually have a negative charge and send a weak electrical impulses, the bees send out a positive charge (with a force of 200 V), which obtain during the flight. Charges are very weak, so there will be no spark. However, it formed a small electric voltage that indicates the locus of bee sweet source.

Plan NASA na 2020

Plan NASA na 2020 - Telescope EUCLID

Plan NASA na 2020

Plan NASA na 2020 – NASA in 2020. Activate EUCLID telescope that will map the shape, brightness, and portrayed the space of two billion galaxies. With this satellite scientists try to understand the role played bydark matter” and „dark energy in the history of the cosmos. The project will involve nearly 1 thousand scientists from around the world. 40 of them are experts NASA.